PiaPia

Beskrivning

Jag visar färgrika verk med inslag av fabler, punk och folklig mönstertradition.  

Galleri

Fågel, akryl 

Skulptur, lergods 

Liten kalv, lergods 

Hare, lergods 

Teknik

Måleri, keramik 

CV/Biografi

I mitt konstnärliga arbete ryms lera, ord och bild. Jag kan ofta finna mig i ett stormigt behov av att få komma till uttryck vilket gör att jag kan känna mig både ömtålig och arg. Genom mitt sätt att arbeta tillsammans med material finner jag närhet och tillåtelse, jag talar inte om för materialet allt den ska vara och den begränsar inte mig. Tillåtelsen är viktig då mitt tillvägagångssätt är känslobaserat, något som gjort processen djup och stark. Det jag vill komma nära i mitt arbete är gömda delar av mig själv vilket jag hoppas leder till små och stora samtal med dig.

Utbildning

Konstfack, Keramik & Glas.

Separatutställningar urval

Arvid Backlunds-gården, Galleri Two Little Birds, Galleri SE Konst, Drejeriet.

Representerad urval

Statens Konstråd, Region Dalarna, Göteborgs stad, Stockholm Stadsmuseums Konstförening, Jämtlands läns landsting.

Kontakt

Mail: hej@piapia.se

Utställningslokal

Wahlmans Café, Stora Torget